Goede doelen

Stichting idefix


Stichting Idéfix werd opgericht in het najaar van 1997 en stelt zich ten doel om één keer per jaar een volledig verzorgde vakantie te organiseren voor een vijftigtal kinderen. De kampen vinden plaats in de Christinahoeve op vakantiepark ‘De Leemkule’ te Hattem.

Doelgroep
Het kamp is bedoeld voor kinderen en jongeren met een beperking en een belevingswereld tussen zes en zestien jaar (tot een maximum van 35 jaar).

Vrijwilligers
De Stichting Idéfix maakt gebruik van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, waarvan het grootste deel zich primair bezig houdt met de verzorging en begeleiding van de kinderen. Hiernaast is een aantal vrijwilligers gedurende het grootste gedeelte van het jaar druk in de weer om de totale organisatie van de vakantieweek op poten te zetten. Zo houden zij zich o.a. bezig met de werving van kinderen en begeleiders, het samenstellen van een afwisselend vakantieprogramm en het onderhouden van contact met diverse scholen c.q. instellingen.

Vrienden van Idéfix
De Stichting probeert zoveel mogelijk gelden bijeen te brengen om de eigen bijdrage voor de ouders van de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Deze gelden worden bovendien gebruikt om de kinderen tijdens de vakantieweek iets extra’s te kunnen bieden. Dit gebeurt door bij winkels en ondernemers langs te gaan maar ook door het werven van Vrienden van Idéfix. Mensen die vriend zijn geven jaarlijks een financiële bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is door de vriend zelf te bepalen. Ook Vriend van Idéfix worden? Stuur een mail met uw contactgegevens en het bedrag per jaar dat u wilt geven. 

idefix